De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Haacht keuren een studie naar de inrichting van de stationsomgeving van Haacht goed. Het station moet een knooppunt worden voor het openbaar vervoer in de streek. Het studiebureau Stramien is aangesteld voor de inrichtingsstudie.

De provincie Vlaams-Brabant wil samen met de gemeente Haacht, de NMBS en Brouwerij Haacht de stationsomgeving van Haacht nieuw leven inblazen, het comfort voor de reizigers verhogen en het station optimaliseren als regionaal openbaarvervoersknooppunt. Vandaag stappen ongeveer 700 reizigers op in Haacht. Daarvoor werd in november vorig jaar een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld.

“In dit plan staat dat de inrichting van de stationsomgeving van Haacht moet gerealiseerd worden via een samenhangende aanpak. Daarom laten we nu een inrichtingsstudie goedkeuren die al sinds 2009 in opmaak is. Die omvat een samenhangende toekomstvisie en zal bij iedere vergunningsaanvraag in het plangebied moeten toegevoegd worden”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning.

De gemeente Haacht stelde via de Vlaamse Bouwmeester het studiebureau Stramien aan om deze inrichtingsstudie op te maken. Deze studie is geen bindend inrichtingsplan maar een van de vele mogelijke voorstellen die passen binnen de uitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Een toekomstige ontwikkelaar moet hiermee rekening houden of een andere studie opstellen.

De studie werd op 30 maart door de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd. Op 24 april keurde de gemeenteraad van Haacht het goed. Dit is het startpunt van een eerste project met investeringen ten voordele van de reiziger.
“De studie geeft aan hoe het openbaar domein en bijkomende reizigersvoorzieningen zoals fietsstallingen, schuilplekken en parkeerplaatsen er in de toekomst kunnen uitzien.”