De winkels van Popstart in Leuven zijn nu ook toegankelijk voor personen met een beperking. Artisan Hub, Gintermezzo en SMTH Smooth in de Diestsestraat kregen van het stadsbestuur een gratis oprijplaat voor rolstoelen in bruikleen.

De stad Leuven wil de horeca- en handelszaken toegankelijker maken. De komende maanden zijn heel wat acties op til. De start is een duidelijk signaal binnen het eigen initiatief Popstart. Dat werd eerder dit jaar gelanceerd om betaalbare pop-upruimte voor starters te creëren en tegelijk leegstand in de winkelstraten tegen te gaan.

Drie starters kregen de kans om hun concept uit te werken in twee pop-uppanden in de Diestsestraat: Artisan Hub, Gintermezzo en SMTH Smooth. Deze winkels kregen een gratis oprijplaat voor rolstoelen in bruikleen. Ze ontvingen ook tips over het inrichten van een optimaal toegankelijke zaak met aandacht voor omgang met een divers klantenbestand.

“De toegankelijkheid van handelszaken is nog steeds een werkpunt in Leuven”, zegt schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V). “Daarom zetten we in op nieuwe acties om die toegankelijkheid te verbeteren. Als stad willen we het goede voorbeeld geven bij eigen initiatieven. Toegankelijkheid kan een meerwaarde zijn voor heel wat bezoekers, bijvoorbeeld senioren en ouders met kinderwagens. We hopen andere handelaars te inspireren.”

“We brengen de toegankelijkheid van alle Leuvense handelszaken in kaart, met specifieke aandacht voor toiletten. Daarvoor zullen we nauw samenwerken met enkele handelaarsverenigingen”, zegt schepen van Gelijke Kansen en Diversiteit Denise Vandevoort (SP.A). De info wordt verzameld in de app on wheels.