Starter van de week: LynxCare biedt medisch totaalbeeld

lynxcareMet zijn softwaretoepassing kan LynxCare medische gegevens uit verschillende bronnen samenbrengen, verwerken en analyseren. De startup uit Tervuren geeft artsen snel en accuraat een totaalbeeld van een patiënt en zijn dossier. Ze zijn maar gestart in september 2015 maar nu al zijn de oprichters Dries Hens en Georges De Feu volop actief op de Belgische markt én aan het prospecteren in het buitenland.

LynxCare Clinical Informatics ontwikkelde een softwaretoepassing die via artificiële intelligentie medische gegevens samenbrengt. De applicatie maakt het parcours van patiënten en het werk van hun zorgverleners efficiënter en meer op maat.

“Wij willen ervoor zorgen dat zowel de patiënt als de arts de juiste informatie altijd beschikbaar hebben om de juiste beslissingen te nemen op het moment dat het nodig is, zonder de administratieve werklast te verhogen”, zeggen arts Dries Hens en apotheker Georges De Feu.

Het idee voor de applicatie ontstond uit praktijkervaring. “We werden geconfronteerd met het feit dat de juiste informatie vaak verspreid zit over verschillende bronnen of soms helemaal niet aanwezig is. Dat maakt het voor een arts niet eenvoudig om een relevant totaaloverzicht van de patiënt te hebben en al zeker niet om een efficiënte follow-up te waarborgen.”

Op dit ogenblik is LynxCare bezig met het opschalen van het bedrijf, in eerste instantie op de Belgische markt waar verscheidene ziekenhuizen nu instappen. “Parallel doen we aan prospectie op buitenlandse markten. Met name in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten.”

De ambitie op lange termijn is om de referentie te worden voor efficiënte dataverwerking en analyse voor klinische praktijkvoering. “Onze technologie streeft naar een constante verbetering. Door de arts meer inzicht in te geven in de gezondheidsstatus en evolutie van zijn patiënt. En door patiënten op een innovatieve manier beter te informeren in het hele proces.”