Het grote onderhoud van het viaduct op de E314 in Wilsele zit op schema. Dat zegt bouwheer Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. De eerste fase van de werken duurt nog tot september dit jaar.

De frees- en opbraakwerken van het brugdek en de ‘uitkragingen’ (dienstgangen en middenberm van de brug) zijn sinds half juni afgerond en de zwaarste geluidshinder is daardoor grotendeels achter de rug. Ook de uitgebroken dwarsvoegen van het viaduct zijn vervangen door nieuwe ‘brugdekvoegen’. De herstellingen van het betonnen wegbrugdek zijn daarmee afgerond. De aannemer is aansluitend gestart met het egaliseren van het brugdek en het vernieuwen van de waterdichtende laag van het viaduct. In juli zal de aannemer hiermee nog druk bezig zijn, gezien dat in verschillende lagen gebeurt. Verder worden er nog ankers en stijlen voor de toekomstige geluidspanelen geplaatst en wordt daarvoor ook de dienstgang (‘zijuitkraging’) aan beide zijden van de brug verstevigd.

Augustus

In augustus staan nieuwe veiligheidsvoorzieningen zoals nieuwe vangrails, veiligheidsstootbanden, openbare verlichtingspalen en afwerkende asfaltlagen op de planning. Voor de veiligheid van de arbeiders blijven er tijdelijke leuningen langs de werfzone geplaatst. De werf blijft door zichtschermen voor nieuwsgierige weggebruikers afgeschermd om kijkfiles te voorkomen.

Sluipverkeer 

De eerste dagen van de werken stelde het Vlaamse Verkeerscentrum bijkomende wachtrijen vast, vooral in de ochtendspits (richting Brussel). Na enige dagen verminderde dat, maar men zag ook dat de hinder op de gewestwegen in de buurt van de E314 aanzienlijk toegenomen was sinds de start van de werken. Waarschijnlijk gebruikten veel weggebruikers de gewestwegen als een alternatieve route. Sinds de start van de zomervakantie blijft de hinder binnen de perken. Al verwacht het Vlaamse Verkeerscentrum hinder tot het einde van de werken in september.

FOTO: Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.