Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij drankenproducent Coca-Cola in ons land dreigt met een staking en acties. Die dreiging volgt op de recente aankondiging door de directie dat zestig banen bedreigd zijn. In het technisch servicecenter voor koeltoestellen in Londerzeel zouden dertien ontslagen vallen.

Het front van de christelijke en socialistische bedienden- en voedingscentrales diende een aanzegging in waarbij stakingen en acties mogelijk zijn vanaf 6 november. De bonden sluiten niet uit dat er de volgende dagen al acties volgen.

De vakbonden pikken het niet dat het bedrijf werknemers de laan wil uitsturen terwijl miljoenen winsten worden geboekt. “We hebben onze buik vol van de salamipolitiek”, zegt Marc Delvenne, vakbondssecretaris bij ACV Voeding en Diensten. “Coca Cola kondigt quasi jaarlijks herstructureringen aan. Het banenverlies wordt in schijfjes opgedeeld.”

De christelijke voedingscentrale hekelt de 26ste herstructurering in vijftien jaar bij Coca-Cola. “Met die politiek kunnen wij absoluut niet leven”, stelt Karin Schaerlaekens van de christelijke bediendenbond LBC. “Het personeel leeft in onzekerheid.”

De directie bevestigde precies een week geleden dat ze 63 banen wil schrappen in de zeven vestigingen. Het gaat om Gent, Antwerpen en Chaudfontaine (productie en distributie), Hasselt en Heppignies (distributie), Anderlecht (hoofdkantoor) en het technisch servicecenter voor koeltoestellen in Londerzeel.

Volgens de bonden verdwijnen in totaal 79 functies. Het bedrijf biedt deels wel andere jobs aan, waardoor het verlies netto uitkomt op 63. Maar het is nog maar de vraag of de betrokken werknemers die andere functies wel kunnen aannemen. Sommigen zouden naar een andere site moeten verhuizen. Anderen van de weekendploeg zouden een functie in de weekploeg aangeboden krijgen.