De veertig werknemers van Halliburton in Drogenbos leggen twee dagen het werk neer. Het personeel van de Amerikaanse producent van olieboorkoppen ging donderdagmorgen in staking uit protest tegen het feit dat de directie de syndicale voorstellen om het bedrijf van sluiting te redden niet ernstig neemt.

Halliburton kondigde medio september van 2016 aan dat het zijn vestiging in Drogenbos, waar gespecialiseerde olieboorkoppen worden gemaakt, wil sluiten en de productie overbrengen naar de Verenigde Staten. Die beslissing kaderde in een internationale herstructurering van het bedrijf als reactie op de crisis in de oliesector.

Op het ogenblik van de aankondiging werkten er vijftig arbeiders en bedienden. Enkele werknemers hebben inmiddels vrijwillig het bedrijf verlaten. De vakbonden zaten de voorbije maanden niet stil. “Met berekeningen konden we tijdens de onderhandelingen aantonen dat het bedrijf nog een tot anderhalf jaar kan functioneren”, zegt Geert Haverbeke van BBTK. “Daarvoor zijn enkele maatregelen nodig, zoals vermindering van de arbeidsduur tot tachtig procent.”

“We zijn ervan overtuigd dat de petroleummarkt tegen die tijd weer zal aantrekken. Daardoor zal de vestiging in Drogenbos ook op lange termijn leefbaar zijn. We konden ook hun argument ontkrachten dat door de gespecialiseerde productie in Drogenbos de loonkost bij delocalisatie naar de Verenigde Staten goedkoper zal uitvallen.”

De staking krijgt vrijdag een verlengstuk. Maandag is er nieuw overleg tussen directie en bonden.