Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen hebben maandag de stadsmonitor van 2017 voor de dertien Vlaamse centrumsteden bekendgemaakt. Leuven, de enige centrumstad in Vlaams-Brabant, kreeg een goed rapport.

De stadsmonitor is grotendeels gebaseerd op enquêtes die Statistiek Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur in het voorjaar van 2017 hebben afgenomen bij de inwoners van de Vlaamse centrumsteden. Van de Leuvenaars zegt 78 procent tevreden te zijn over zijn stad. Tachtig procent is zelfs trots. Haaks daarop staat dat slechts veertig procent vertrouwen heeft in het stadsbestuur.

Leuven doet het goed als het gaat om concrete beleidsitems zoals veiligheid, vertrouwen in de politie en aantal verkeersongevallen. In geen enkele andere Vlaamse centrumstad is het risico op armoede kleiner en de bereidheid tot sorteren van afval groter.

Winkelaanbod

De Leuvenaar is nog altijd erg tevreden over de plaatselijke horeca. Zijn gemiddelde inkomen zit ver boven de inwoners van andere centrumsteden. Dat verklaart waarom Leuven soms tot dertig procent meer inkomsten puurt uit dezelfde tarieven voor stedelijke belastingen zoals aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing.

Leuven is een dure stad om te wonen, appartementen uitgezonderd. Die trend is al enkele jaren bezig. Daarom stijgt de verhuisintentie tot 35 procent. Voor 56 procent van de ondervraagden is dat om financiële redenen.

De voorzieningen voor 55-plussers dalen van 52 naar 48. Het gemiddelde van de centrumsteden is 59. Een gelijkaardige maar minder uitgesproken evolutie is er in de domeinen jeugd en sport.

Het winkelaanbod vermindert zienderogen, niet zozeer in vierkante meter dan wel in aantal vestigingen. De stijging van de leegstand is zeker geen typisch Leuvens probleem.