Sommige winkelkerngebieden moeten inkrimpen

LEEGSTANDTijdens een debat naar aanleiding van de voorstelling van de interprovinciale studie detailhandel, opperde de Nederlandse professor Frank Quix een opvallende stelling. Quix is managing director van Q&A research en doceert retailmarketing aan de Universiteit van Amsterdam.

Quix schetste het probleem waar veel steden en gemeenten de komende jaren mee te maken zullen hebben. Zo wordt leegstand steeds als een van de belangrijkste elementen uit de studie detailhandel naar voor geschoven. Je ziet de jongste tijd, ook in Vlaams-Brabant, dat steden en gemeenten een belasting heffen op leegstaande winkelpanden in de hoop dat zich er weer nieuwe winkels komen vestigen.

Maar is het wel zo een goed idee om krampachtig vast te houden aan de bestaande winkelgebieden en kostte wat het kost al die panden te willen vullen? “Wij zijn het al decennialang gewend om scenario’s uit te werken voor groei. Er werd altijd gezocht naar nieuwe ruimten voor kleinhandel”, zegt Quix. Maar de tijden zijn duidelijk veranderd: “Zeker in kleine winkelkerngebieden zullen we moeten rekening houden met een inkrimping van het winkelgebied.” Bij zo een inkrimping moeten steden en gemeenten volgens Quix vooral oog hebben voor de verdichting: “Drie winkels op rij, dan een leegte en dan weer een winkel, dat werkt gewoon niet.”