SODA zorgt voor leerlingen met positieve attitude

PISOHet technisch secundair onderwijs en beroepssecundair onderwijs herwaarderen door meer in te zetten op attitudevorming en zo tegemoetkomen aan de wensen van de bedrijfswereld. Dat is het ambitieuze plan van het PISO (Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs) uit Tienen. “Zo willen we meer jongeren en hun ouders enthousiast maken om voor deze richtingen te kiezen. Dit project kreeg de naam ‘SODA’. SODA staat voor: Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude”, zegt directeur Paulette Wouters van het PISO.

PISO is de eerste school in Vlaams-Brabant waar het project loopt. “We willen stipte, ordelijke, gedisciplineerde leerlingen met een positieve attitude belonen met een waardevol SODA-attest. Met dit SODA-attest kunnen onze leerlingen aan de werkgever bewijzen dat ze ‘SODA’ zijn en zo maken ze meer kans op vakantiejobs, weekendwerk, stages en voltijdse jobs”, zegt Wouters. “Deze jobs kunnen de leerlingen zoeken via de website www.sodajobs.be.”

Het pilootproject liep de voorbije twee jaar in Gent waardoor de website sterk gericht is naar de Gentse regio. “Nu het SODA-project in heel Vlaanderen gelanceerd wordt, is het een prioriteit om de website nu ook naar alle regio’s in Vlaanderen uit te bouwen. Heel wat bedrijven uit onze regio steunen het SODAproject en geven de voorkeur aan leerlingen met dit attest”, zegt Wouters. “Bedrijven hebben niet alleen de kans om mee te helpen met het belonen van deze SODA-jongeren, ook biedt dit de mogelijkheid om efficiënter nieuwe werkkrachten te rekruteren. Het is duidelijk dat we zo een positieve attitude in het TSO en BSO kunnen stimuleren en zo het niveau zullen verhogen. De sponsorende bedrijven krijgen immers de lijst van de leerlingen die dat jaar het SODA-attest behaalden. Deze ondernemingen worden dan niet alleen vermeld op de website www.sodajobs.be maar ook op affiches en op sociale media.”

Bedrijven die het project willen steunen, kunnen contact opnemen met de directeur, paulette.wouters@vlaamsbrabant.be