Sociaal plan bij Bosch eindelijk afgerond

boschtienenBij Bosch in Tienen hebben directie en vakbonden eindelijk het sociaal plan ondertekend. Dat regelt de herstructurering waarbij de directie van de ruitenwisserfabrikant tegen 2020 het personeelsbestand met 304 eenheden wil verminderen. Over het protocolakkoord werd een jaar onderhandeld.

De grote lijnen van het akkoord werden eind juli al goedgekeurd door negentig procent van de werknemers. Momenteel werken nog iets meer dan 1.100 mensen bij Bosch. Directie en bonden bereikten nu een overeenkomst over de laatste details. Zo zal de afbouw van het personeelsbestand gefaseerd verlopen.

Cruciale voorwaarde is dat twintig procent van de werknemers voor eind oktober aangeeft tegen eind 2017 het bedrijf te zullen verlaten. Dat zijn 238 mensen. In dat geval zal Bosch werknemers al vanaf 53-jarige leeftijd in aanmerking laten komen voor het swt-stelsel. Dat is het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag, dat het vroegere brugpensioen vervangt. De betrokken personeelsleden moesten in 2014 minimum 53 jaar oud zijn.

Als de twintig procent gehaald wordt, kunnen ongeveer 170 mensen instappen in het swt-stelsel. Anders wordt de leeftijd opgetrokken tot 55 jaar. Dan daalt het aantal mensen dat in aanmerking komt voor swt tot negentig.

De werknemers die het bedrijf tegen eind 2017 willen verlaten, hebben de keuze tussen swt en vrijwillig vertrek. Daarvoor zijn serieuze premies onderhandeld. Het is nog maar de vraag of die twintig procent gehaald wordt. De directie van Bosch gaf eerder te kennen voor 2020 niemand af te danken. Veel werknemers zouden dan ook wel eens voor werkzekerheid kunnen kiezen.

Bosch komt nog in aanmerking voor een brugpensioenregeling vanaf 53 jaar omdat de aankondiging van de herstructurering dateert van voor de verstrenging van de reglementering.