Bij Halliburton in Drogenbos hebben directie en vakbonden maandag een einde gemaakt aan de informatie- en consultatiefase naar aanleiding van de aangekondigde intentie tot sluiting. De vakbonden leggen zich neer bij de beslissing. Ze gaven hun akkoord voor het voorstel tot sociaal plan voor de 38 personeelsleden die nog aan het werk zijn.

Halliburton produceert olieboorkoppen. In het kader van een herstructurering wil de Amerikaanse directie de productie overbrengen naar Houston in Texas in de Verenigde Staten. Als reden werd de slabakkende oliemarkt opgegeven.

De vakbonden probeerden de directie de voorbije maanden met cijfers te overtuigen om de sluiting niet door te voeren. Ze vroegen om het bedrijf nog minstens een jaar open te houden, in de overtuiging of de hoop dat de oliebusiness tegen dan opnieuw aan de beterhand zou zijn. De directie ging niet in op dat verzoek.

Ook over het sociaal plan werd lang onderhandeld. Bij een eerdere herstructurering in 2009 lagen veel betere condities op tafel. “De directie wilde het sociaal plan niet meer aanpassen”, zegt vakbondssecretaris Christophe Lanckmans (ABVV).

In overleg met het personeel werd uiteindelijk beslist om het sociaal plan te aanvaarden. Naast de wettelijke opzeg- en verbrekingsvergoeding is er een eenmalige vertrekpremie. Die premie wordt berekend per gepresteerd jaar. De bedragen zijn identiek voor arbeiders en bedienden.

De directie biedt ook outplacement aan. Geen enkele werknemer komt in aanmerking voor het swt-stelsel, verdoken werkloosheid met een bedrijfstoelage.