Sociaal akkoord bij Bosch goedgekeurd

7059912955_d768f8a672_oMeer dan negentig procent van de werknemers van Bosch in Tienen heeft het sociaal akkoord bij de ruitenwisserproducent goedgekeurd. Er worden 321 banen gefaseerd geschrapt tegen 2020. Gedwongen ontslagen worden vermeden en een deel van het getroffen personeel kan met brugpensioen.

Het akkoord volgt na een jaar onderhandelen. Directie en vakbonden legden recentelijk de laatste hand aan een protocolakkoord voor de herstructurering die een jaar geleden werd aangekondigd. De bonden hebben dat akkoord de voorbije dagen tijdens personeelsvergaderingen verdedigd bij hun achterban.

Twintig procent van alle werknemers mag tegen eind 2017 met brugpensioen. Daarvan kunnen 238 personeelsleden genieten. Tussen 2018 en 2020 kunnen nog eens zeventig werknemers vertrekken op vrijwillige basis met een premie. Tot eind oktober kunnen gegadigden zich inschrijven in het sociaal plan. Voor een brugpensioen vanaf 53 jaar is twintig procent vereist. Anders wordt de leeftijd opgetrokken tot 55 jaar.

De werknemers krijgen op 3 september meer uitleg van de directie. De eerste werknemers verlaten het bedrijf ten vroegste in het voorjaar van 2016. De directie maakt de balans op tegen eind dit jaar. De vakbonden speken van een goed akkoord. De stemming vond plaats in volle vakantieperiode met slechts de helft van de werknemers.

Aan de FOD Tewerkstelling en Arbeid werd gevraagd om de leeftijd om in aanmerking te komen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) te verlagen van 55 naar 53 jaar. Dat kan omdat de herstructurering werd aangekondigd voor de reglementering over de opvolger van het brugpensioen begin oktober 2014 veel strenger werd.