Directie en vakbonden bij AB InBev in Leuven hebben in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt over een verbetering van de lopende inkomens- en werkzekerheidsgarantie bij herstructurering. De vakbonden hebben na de tegemoetkoming aan hun syndicale eis sociale vrede aangekondigd. Voorlopig toch.

Wie om economische redenen ontslagen wordt, krijgt de twee volgende jaren nog 36 maanden loon uitbetaald. In het derde jaar is dat nog 24 maanden. Dat staat in het nieuwe akkoord. Het is een verbetering in vergelijking met de lopende cao die in het eerste jaar 36 maanden, in het tweede 24 maanden en in het derde jaar 18 maanden loon garandeert.

De discussie kadert in de onderhandelingen bij de Leuvense bierreus over een nieuwe cao. De vakbonden eisten eerst een akkoord over dit thema. Omdat de directie er aanvankelijk niet wilde over praten, werden vorige vrijdag gedurende enkele uren in- en uitrijdende vrachtwagens geblokkeerd aan de poorten van de brouwerijen in Leuven en Hoegaarden.

Maandagavond was nog gedreigd met nieuwe acties nadat de onderhandelingen waren afgesprongen. De acties worden voorlopig opgeschort. De gesprekken over de cao worden deze week voortgezet. “De directie engageerde zich ook om de toegelaten stijging van de koopkracht met 1,1 procent maximaal in te vullen”, zegt vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV).