Kleine ondernemingen krijgen het in ons land steeds moeilijker om door te stoten en snel te groeien. Dat concluderen de economen Gert Bijnens en Joep Konings van de KU Leuven in een studie over de evolutie van de Belgische ondernemingen sinds de jaren tachtig.

Het verschil tussen de snelst en minst snel groeiende ondernemingen wordt kleiner sinds het midden van de jaren negentig. Dat wijst op een dalende ondernemingsdynamiek. Voor kleinere ondernemingen wordt het steeds moeilijker om echt snel te groeien.

De Leuvense onderzoekers hebben geen directe verklaring voor deze evolutie. Ze zoeken de oorzaken niet in nationale regelgeving en bedrijfstaxatie maar eerder in globale internationale trends.

“Maatregelen zoals het al dan niet taxeren of reguleren van een bepaalde activiteit zijn niet doorslaggevend. Wel internationale evoluties zoals de opkomst van het internet en vooral Aziatische groeimarkten waarop grotere ondernemingen beter kunnen inspelen.”

“Als we de ondernemingsdynamiek willen stimuleren, moeten we meer kijken naar maatregelen die kleine firma’s toelaten om het vuur aan de schenen te leggen van de grote. Eerder dan het blind stimuleren van starters en bedrijven die niet de ambitie hebben om een blijvende impact op hun sector te hebben.”