Smart Hub Vlaams-Brabant is de opvolger van Flanders Smart Hub. Het groepeert de vijf speerpuntsectoren van Vlaams-Brabant: health, food, logistics, cleantech en creativity. In de vernieuwde en versterkte werking staat samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen meer dan ooit centraal. De provincie Vlaams-Brabant geeft 577.746,63 euro aan kennisinstellingen, organisaties en bedrijven die deelnemen aan vier Europese projecten. Die moeten bijdragen tot de uitbouw van de kennisregio Vlaams-Brabant.

“We hebben gekozen voor projecten die passen in de werking van Smart Hub Vlaams-Brabant om innovatie en internationalisering te stimuleren”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Herinneringen (148.076,66 euro)

In dit project wordt een bloedtest ontwikkeld waarmee alzheimer vroegtijdig opgespoord kan worden. Dit verhoogt de effectiviteit van de behandeling. De test kan ook gebruikt worden om de evolutie van de ziekte te volgen en de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen te bepalen. Op termijn kan de test uitgebreid worden naar andere neurodegeneratieve ziekten zoals parkinson. De projectpartners zijn KU Leuven (51.949,69 euro), Icometrix (27.358,8 euro) en Remynd (68.768,17 euro).

Grow (103.931,86 euro)

In dit project wordt een systeem ontwikkeld om de opbrengst en kwaliteit van tuinbouwproducten te monitoren. Dat gebeurt via goedkope hightech sensoren die verspreid kunnen worden over de hele teelt. Zo kan in detail ingegrepen en gestuurd worden, wat de opbrengst en kwaliteit verhoogt. De Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent is een van de testlocaties, maar de technologie is breed toepasbaar in de voedingssector. De projectpartners zijn KU Leuven (81.368,16 euro) en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwprojecten VCBT (22.563,70 euro).

Flexlines (217.010,61 euro)

Dit project optimaliseert het ontwerp en de productie van flexibele elektronica. Die kan gedrukt worden op verschillende materialen zoals kunststof, folies en karton. Dit opent een veelheid aan toepassingen, zoals slimme pleisters, wearables, plooibare verlichting, bewegwijzering, herbruikbare of wegwerpsensoren en oprolbare zonnecellen en beeldschermen. Met dit project kan Vlaams-Brabant zijn voortrekkersrol in deze nieuwe en veelbelovende technologie uitbouwen. De projectpartners zijn Imec (132.495,20 euro), KU Leuven (61.320,15 euro) en DSP Valley (23.195,26 euro).
 

Educavia (108.727,5 euro)

Het project wil de opleidingen in de luchtvaarttechnieken vernieuwen en uitbouwen en de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Zo kunnen de onderhoudsactiviteiten op de luchthaven in Zaventem verankerd worden. De projectpartners zijn Brussels Airport House (84.376,25 euro) en de secundaire school Zavo uit Zaventem (24.351,25 euro).