De politiezone Pajottenland kreunt onder de werkdruk. Zodanig dat ze overweegt om de horeca in de betrokken gemeenten Bever, Herne, Galmaarden, Pepingen, Gooik en Lennik een sluitingsuur op te leggen. Dat is een van de middelen om de werkdruk te verlagen.

Korpschef van de politiezone Pajottenland Marc Hellinckx steekt het niet onder stoelen of banken: “Het korps is al maanden onderbemand”. Door de verhoogde terreurdreiging is de werkdruk alleen maar toegenomen. “Het is een uitgebreide zone met 40.000 inwoners. Dat zijn er evenveel als in de omliggende politiezones maar ze wonen wel verspreid over een groot grondgebied.”

De politiezone vraagt de lokale besturen om dringend extra agenten aan te werven. Het korps verzoekt de gemeenten ook om minder evenementen te organiseren, om coördinerende taken en tussenkomsten te beperken.

Voorts wil de politiezone de wijkwerking terugschroeven. Wie de wijkagent wil spreken, zal straks wellicht een afspraak moeten maken. Ook een sluitingsuur voor de horeca kan de werkdruk verlagen. Het aantal nachtelijke interventies zou dan immers dalen.

Ook de politiezone ontsnapt niet aan burn-outs en depressies door de werkdruk. Vorig jaar gingen 18.000 werkuren verloren door sociaal verlof of ziekte, 4.000 meer dan het jaar voordien.