Via je smartphone een vraag stellen aan de docent vooraan in de aula. Met sensoren de aandacht van studenten tijdens de les registreren. Vanop verschillende locaties actief deelnemen aan dezelfde les. Het zijn maar enkele van de toepassingen die mogelijk worden door de lancering van het Edulab van de KU Leuven (in samenwerking met Barco en Televic) en het programma Smart Education van het Leuvense onderzoekscentrum Imec.

Met deze projecten maakt het gebruik van educatieve technologie in het Vlaamse onderwijs een sprong voorwaarts. De nieuwe slimme technologieën maken interactief en collaboratief leren mogelijk en creëren leeroplossingen op maat. De bedoeling is om de effectiviteit van het Vlaamse onderwijs te versterken in alle geledingen, van het kleuteronderwijs tot professionele training.

Centraal bij Edulab staat een digitaal platform waarmee zowel docenten als studenten via hun eigen toestel (laptop, smartphone, tablet) verbinding kunnen maken. In hoorcolleges kunnen studenten het platform gebruiken om nota’s te nemen en te delen. In de werklokalen hebben studenten toegang tot een eigen scherm dat ze kunnen delen op een groepsscherm.

“In het Edulab willen we ontrafelen hoe een individu leert. Dat doen we door naar patronen te zoeken in grootschalige gebruikersdata en door de output van lerenden semi-automatisch te analyseren.  Met sensoren kunnen we ook hun aandacht monitoren en zo kijken waar ze tijdens het leerproces afhaken. Die kennis vertalen we dan in gedetailleerde richtlijnen voor onderwijsprofessionals”, zegt Piet Desmet (Imec- ITEC- KU Leuven).

Smart Education brengt onderzoekers samen voor de ontwikkeling van slimme onderwijstoepassingen. Ze werken daarbij rond vier speerpunten:  onderzoek naar individueel leergedrag, de ontwikkeling van slimme onderwijstechnologieën, proeftuinonderzoek met echte gebruikers in authentieke leeromgevingen en de maatschappelijke en economische valorisatie van de technologie en knowhow van het programma.

“Het is onze bedoeling om via intelligente technologie educatieve oplossingen aan te bieden die in de markt hun gelijke niet kennen en die volledig zijn afgestemd op het profiel van elke individuele student”, zegt Luc Van den hove, algemeen directeur en ceo van Imec.