De KU Leuven werkt mee aan een proefproject om een elektrische wagen te gebruiken als batterij voor de energiebevoorrading van gebouwen. Dat gebeurt in het kader van SEEV4-City, een onderdeel van het Europese subsidieprogramma Interreg.

Het project SEEV4-City mikt op een elektrische auto die dient als energiecentrale voor het verwarmen en verlichten van gebouwen. Een slimme laadpaal voor elektrische voertuigen wordt constant gemonitord door de KU Leuven.

Centraal punt is een stadsgebouw uitgerust met zonnepanelen. Van daaruit kan de wagen duurzaam opgeladen worden. De auto rijdt dagelijks ongeveer zestig kilometer. Het voertuig kan dus volledig elektrisch en autonoom een dagtaak aan.

Niet de wagen is het innovatieve in het project. Wél de laadpaal. Die zorgt ervoor dat de wagen alleen wordt geladen op momenten waarop de energie het goedkoopst is. De laadpaal kiest zelf waar de energie gehaald wordt. Bijvoorbeeld uit zonne-energie van zonnepanelen. Zo wordt de energie ook gebufferd en opgeslagen.

Als het stadsgebouw na een bewolkte dag te weinig energie haalt uit de zonnepanelen kan het gebouw terecht bij de wagen. Die functioneert dan eigenlijk als een rijdende batterij. Het project heeft een looptijd van drie jaar.