In de landbouw in Vlaams-Brabant werden in 2016 slechts twee faillissementen geregistreerd. Ondanks de crisis in de sector loopt het aantal falingen terug. In de periode 2012-2016 gingen in de provincie negentien landbouwbedrijven failliet.

In heel Vlaanderen werden in 2016 in de landbouw 45 faillissementen geregistreerd. Dat zijn er minder dan het jaar voordien. In 2015 gingen nog 57 landbouwbedrijven failliet. De meeste faillissementen situeerden zich in Oost-Vlaanderen (zestien), gevolgd door Antwerpen (veertien), West-Vlaanderen (acht) en Limburg (vijf). Vlaams-Brabant is hekkensluiter met slechts twee falingen.

In de periode 2012-2016 gingen de meeste landbouwbedrijven failliet in Antwerpen (82), gevolgd door Limburg (49), West-Vlaanderen (44) en Oost-Vlaanderen (42), met Vlaams-Brabant alweer als hekkensluiter (negentien).

Het aantal stopzettingen was de voorbije jaren het hoogst in de sector van de akkerbouw, gevolgd door tuinbouw, varkens en pluimvee, rundvlees en melkvee.