Volgens een enquête van werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant is slechts een op drie Vlaams-Brabantse ondernemers echt tevreden met zijn of haar gemeentebestuur. Mobiliteit en fiscaliteit zijn belangrijke knelpunten, net als communicatie en betrokkenheid vanuit het lokaal bestuur.

Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bevroeg Voka Vlaams-Brabant ondernemers uit diverse steden en gemeenten in de provincie. Ongeveer 400 ondernemers vulden de bevraging in. Een van de enquêtes spitste zich toe op acht steden en gemeenten: Asse, Aarschot, Diest, Leuven, Londerzeel, Machelen, Rotselaar en Tienen. De cijfers in Vlaams-Brabant (33 procent) liggen lager dan het gemiddelde van Vlaanderen, waar 40 procent van de werkgevers aangeeft tevreden te zijn.

Binnen de provincie zijn er grote verschillen, zowel qua tevredenheid als knelpunten. In Oost-Brabant ligt de tevredenheid een procentje hoger (34) dan in de hele provincie. Rotselaar (46%) en Aarschot (40%) krijgen de beste scores van hun ondernemers. Diest (36%) en Leuven (33%) liggen op het gemiddelde. Tienen doet het met 23% beduidend slechter.

In de regio Halle-Vilvoorde ligt de tevredenheid een pak lager: 28%. Dat cijfer werd voor een groot deel naar beneden gehaald door de resultaten voor Asse, waar het diepterecord voor Vlaams-Brabant werd opgemeten. Slechts 15% zegt er tevreden te zijn over het gemeentebestuur. Londerzeel (31%) en Machelen (34%) liggen in lijn met het Vlaams-Brabantse gemiddelde.

Pijnpunten

De grootste pijnpunten zijn mobiliteit en fiscaliteit. Het mobiliteitsprobleem speelt vooral in de regio’s Halle-Vilvoorde en rond Leuven. Niet toevallig de regio’s die het meest met files te kampen hebben. Verder naar het Hageland speelt de ondernemingsonvriendelijke fiscaliteit een belangrijke rol.

Een derde constante is de vraag naar meer overleg en communicatie vanuit de besturen naar ondernemers. “Steden en gemeenten zetten steeds meer in op participatie met hun inwoners, maar met de ondernemers is dat minder het geval”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. “Het ondernemingsvriendelijk karakter van een lokaal bestuur kan versterkt worden door een beter vergunningstraject en inzet op digitalisering.”

Koesteren

In de regio Halle-Vilvoorde zijn ondernemers tevreden over het internationaal karakter en de mogelijkheden die de besturen bieden voor buitenlandse werknemers. Dat geldt ook voor het Leuvense. In Oost-Brabant is er voldoende ruimte om te ondernemen, al zijn die terreinen niet altijd even goed bereikbaar of aangeduid.

“We zien dat heel wat gemeentebesturen moeite doen om een dynamisch klimaat te scheppen. Het internationale karakter van de regio rond Brussel en het Leuvense moeten we koesteren. Geen enkele andere provincie kan dergelijke troeven op tafel leggen waarbij grote kennisinstellingen, innovatieve bedrijven, internationale instellingen en hoofdzetels op een steenworp van elkaar liggen.”

Hoewel veel ondernemers verwachten dat er ook zaken op bovenlokaal niveau aangepakt worden, heeft het provinciale niveau volgens hen nog maar weinig bestuurlijke toekomst. “We merken dat veel ondernemers zowel naar hun lokaal bestuur kijken voor een oplossing, maar ook naar regionale oplossingen en het Vlaamse Gewest. Nog maar 34 procent denkt dat de bestuurlijke toekomst aan de provincies is. Er wordt meer gekeken naar (stads)regio’s.”

Dat is ook de reden waarom Voka pleit voor een verplichte fusie van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.