Negen op tien zelfstandige handelaars zijn ergens online aanwezig, al dan niet met een eigen website. Maar als het op echt online verkopen aankomt, geeft nog maar de helft thuis. Stagnatie in e-commerce is de trend. Dat blijkt uit een bevraging van Unizo naar aanleiding van de beurs E-commerce Xpo.

De vierde editie van E-commerce Xpo vindt plaats op maandag 6 en dinsdag 7 november in Kortrijk. Organisator Unizo wil samen met 130 exposanten ondernemers zoveel mogelijk oplossingen en technologieën aanreiken voor een betere online verkoop. Tijdens de beurs lopen tientallen seminaries met praktische info, tips en advies.

Volgens Unizo blijkt het belang van de vakbeurs uit een eigen recente bevraging naar de activiteiten van zelfstandige handelaars in e-commerce. Slechts de helft van zelfstandige handelaars verkoopt online. Opvallend: dat cijfer is sinds vorig jaar niet meer gestegen.

Een positieve evolutie want e-commerce jaagt de klant weg bij de winkeliers in de handelscentra. Unizo ziet dat anders. “Voor ons komt het er nu echt op aan veel meer handelaars richting online verkoop te begeleiden”, zegt Mien Gillis van Unizo Retail.

Gebrek aan tijd of kennis (42 procent) is volgens de enquête het voornaamste argument om niet online te verkopen. Gevolgd door product niet geschikt voor online verkoop (28%) en het kost te veel (27%). Ruim een kwart van de handelaars (26%) ziet geen voordeel in online verkoop.

Slechts 7 procent van wie niet online verkoopt, verwijst daarvoor naar de wetgeving over online verkoop. Uit nieuwe cijfers van de economische inspectie blijkt dat negen op tien handelaars met een webshop zondigen tegen de regelgeving. Daarbij gaat het in bijna alle gevallen over beperkte inbreuken te goeder trouw, die onmiddellijk na de vaststelling worden rechtgezet. “Dit toont aan dat het wettelijk kader allerminst duidelijk is voor kmo’s”, stelt Gillis.