De site aan de Feed Food Health campus is de beste locatie voor het nieuwe Regionaal Ziekenhuis in Tienen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant,  de stad Tienen en RZ Tienen. De huidige locaties van beide ziekenhuiscampussen voldoen niet meer.

Het regionaal ziekenhuis Heilig Hart Tienen zoekt samen met de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant naar een geschikte locatie om zijn twee campussen, Campus Sint-Jan en Campus Mariëndal, onder te brengen in één nieuw gebouwencomplex.

“De huidige locaties voldoen niet langer aan de voorwaarden om het beoogde programma van kwaliteitsvolle zorg op een ruimtelijk aanvaardbare en financieel haalbare wijze in te vullen”, stelt algemeen directeur Hans Struyven van RZ Heilig Hart Tienen. Daarom werd in 2017 opdracht gegeven om vier locaties te onderzoeken. Door studiebureau BUUR werd ontwerpend onderzoek gevoerd met aandacht voor de ruimtelijke haalbaarheid van het project.

Vervolgtraject

De voorkeurslocatie is nu bekend. Op basis van de studie is de site ten oosten van de vesten grenzend aan de Feed Food Health campus aangeduid als meest gunstige locatie voor de inplanting van de nieuwe ziekenhuiscampus. Tussen de stadskern en de Feed Food Health Campus dus.

“Het proces eindigt hier zeker niet”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. “In het vervolgtraject zullen de ontwikkelingskansen van de voorkeurslocatie verder onderzocht worden.” Onder meer de financiële haalbaarheid en de mobiliteit zullen nader bekeken worden.