Shoppers in Leuven opgepast. Voortaan controleren sensoren in het wegdek of de maximumduur van dertig minuten parkeren met een auto op een shop-and-goplaats in het stadscentrum van Leuven niet overschreden wordt. In dat geval worden de parkeerwachters automatisch verwittigd om een boete van 27,5 euro uit te schrijven.

De verkeerssituatie in de Leuvense binnenstad onderging een metamorfose door de invoering van het veel besproken circulatieplan. Het stadsbestuur maakte in 2016 de binnenstad verkeersluw. Aan de rand van de autovrije zone werden verspreid over verschillende locaties 110 shop-and-goplaatsen ingevoerd.

Die shop-and-goplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld voor autobestuurders die gedurende korte tijd willen shoppen. “We merken dat een aantal voertuigen langer blijft staan dan de toegelaten dertig minuten. Om de rotatie zo hoog mogelijk te houden doen we een beroep op sensoren”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

Omdat het blijkbaar voor niet voor alle automobilisten duidelijk was dat het om een beperkte parkeerplaats ging, worden ook nieuwe aanduidingsborden geplaatst. Momenteel geldt een uniforme boete van 27,5 euro. Het stadsbestuur bekijkt of die standaardboete kan opgetrokken worden in verhouding tot de overschreden tijd.