Een schrootbedrijf uit Lot (Beersel) verliest zijn milieuvergunning wegens het lozen van gevaarlijke en giftige stoffen in de Zenne. Eerder kreeg de onderneming al een boete voor een reeks inbreuken op de milieuwetgeving.

De feiten dateren van september vorig jaar. Toen loosde het schrootbedrijf uit de industriezone Heideveld illegaal gevaarlijke stoffen in de Zenne. Er dreef olie op het wateroppervlak van de rivier. Onderzoek leidde naar het bedrijf uit Lot. 

De provincie besliste om de milieuvergunning op te heffen omdat de vervuiling ernstig is. Zo werd niet alleen olie geloosd maar ook diverse andere gevaarlijke stoffen zoals lood, cadmium, kobalt en koper. De concentraties stegen ver boven de toegelaten grens uit. De lozing bevatte zeer giftige en mogelijk zelfs kankerverwekkende stoffen.

Op de site liggen heel wat wrakken en batterijen opgeslagen. Die moeten eerst ontgift worden maar dat gebeurde niet. De bodem werd verontreinigd en  vervuild regenwater kwam in de Zenne terecht.

De provincie handelde op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het schrootbedrijf heeft geen vergunning voor het lozen van afvalwater. De Vlaamse Milieumaatschappij stelde vast dat de firma vanuit een opvangbekken op haar terrein een illegale lozing van diverse afvalstoffen deed.