Het Institute for Professional Care deelde aan tien afgestudeerden het kwaliteitslabel van kanker beauty/hair professional uit. Deze gediplomeerde schoonheidsspecialisten en kappers zijn getraind om beter om te gaan met kankerpatiënten die hun klanten zijn.

Kankerpatiënten moeten vaak een enorme drempelvrees overwinnen om bij een schoonheidsspecialist aan te kloppen. En ook voor die specialisten is het niet altijd gemakkelijk om te weten hoe ze moeten omgaan met de ziekte of welke producten ze moeten gebruiken. Dat zit niet in hun basisopleiding.

Het Institute for Professional Care (IFPC) leidt gediplomeerde schoonheidsspecialisten en kappers op om beter om te gaan met mensen met kanker. Binnen de ziekenhuismuren is er voor kankerpatiënten een beperkt aanbod aan verzorging en massage. Maar eenmaal buiten het ziekenhuis verschrompelt dat aanbod.

De opleiding wordt begeleid door een oncologisch team uit het ziekenhuis. De studenten volgen een opleidingstraject van twintig lesdagen en 120 uur ervaringsperiode met toetsen, examens en eindwerk.  Hierdoor zijn ze in staat om met kennis van zaken en op een professionele manier verzorging en massages aan te bieden.
Na dat jaartraject worden ze erkend als kanker beauty/hair professional. De erkenning gebeurt in de vorm van een kwaliteitslabel dat jaarlijks hernieuwd wordt.

De provincie Vlaams-Brabant steunt het project. “We willen het mee mogelijk maken dat elke kankerpatiënt een optimale behandeling krijgt”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gezondheid en economie.