Scholen zoeken aansluiting op arbeidsmarkt

SCHOOLDe provincie Vlaams-Brabant beloont scholen die werk maken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. D’Hek uit Landen, De VeSt uit Vilvoorde en CLW Castor uit Vilvoorde krijgen elk 1.000 euro voor hun inspanningen op dat vlak.

“Een van de speerpunten in ons beleid is om de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Het onderwijs heeft immers tot taak jongeren klaar te stomen voor de samenleving en niet in het minst voor de arbeidsmarkt”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Onderwijs en Economie. “Daarom  lanceerden we een oproep naar Vlaams-Brabantse scholen om goede praktijkvoorbeelden te delen. Tegelijkertijd willen we deze scholen graag belonen voor hun inspanningen die ze leveren om deze aansluiting vlotter te laten verlopen.”

De VeSt BUSO Vilvoorde werd bekroond voor ‘ Jackpot voor iedereen’. Dit is een initiatief voor een heel bijzondere en kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt, leerlingen uit het BUSO. Het tracht een laagdrempelig ontmoetingsplatform te zijn voor alle arbeidsactoren in de leefomgeving van de leerling. Werkgever en leerlingen leren elkaar kennen in een, voor de leerlingen, vertrouwde omgeving. Daardoor zorgt men voor een betere studie- en beroepsoriëntering, doorheen alle jaren.

Bij D’Hek Landen viel ‘Onderwijs plus arbeidsmarkt’ in de prijzen. Dit project start bij de aanvang van het secundair onderwijs en wordt stapsgewijs verder uitgewerkt doorheen alle jaren en over alle studierichtingen heen. De school benut daarbij alle mogelijkheden en zet bestaande projecten optimaal in om een eigen traject naar de arbeidsmarkt op te zetten. Voor elke studierichting zoekt men naar de juiste opportuniteiten

De Castorshop van CLW Castor Vilvoorde richt zich tot leerlingen uit het deeltijds onderwijs. Castor wil jongeren leren geloven in hun eigen talenten. De Castorshop is voor de leerlingen winkelbediende een uitgesproken kans om zelfvertrouwen te kweken en reeds praktijkervaring op te doen onder begeleiding op maat en binnen de schoolcontext. De Castorshop maakt niet zomaar de link tussen school en arbeid, maar plaatst de werkplek als het ware binnen de schoolmuren. Praktijkgericht leren wordt zo maximaal mogelijk gemaakt.