De zestien secundaire katholieke scholen uit Leuven lanceren samen het energiebesparende project Energieke Scholen. Op termijn streven ze naar een reductie van minstens dertig ton CO2 per school en een gemiddelde besparing op de energiefactuur van 6.500 euro per school.

Het project is een initiatief van de koepel Katholieke Scholen Leuven. Drie jaar lang krijgt het een subsidie van 70.000 euro per jaar van de provincie Vlaams-Brabant. Een zestal scholen doorloopt telkens gelijktijdig een traject van twee jaar.

In het eerste jaar leggen de scholen de focus op een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen. Daarin gaan ze op zoek naar maatregelen en quick wins. Het auditbureau Efika engineering helpt bij het monitoren van het huidige energieverbruik.

In het tweede jaar wordt een masterplan opgesteld voor de energierenovatie van het schoolgebouw. Financiering moet komen van subsidies en samenwerking met lokale coöperaties.

Scans

Efika voerde scans uit in vijf scholen. Met een totale investering van 4,5 miljoen euro blijkt een besparing mogelijk van 8 procent op de elektriciteit en 35 procent op de brandstof. Dat levert een jaarlijkse besparing op van 116.276 euro op de energiefactuur en van 452 ton op de CO2-uitstoot.

Het energiebureau maakt een onderscheid tussen investeringen en optimaliserende maatregelen die onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden en weinig kosten, zoals het plaatsen van schakelklokjes. Investeringen worden opgedeeld op lange en korte termijn, zoals de vervanging van een defecte verwarmingsketel.

In de Heilig Hartschool in Kessel-Lo (Leuven) is door optimalisering al een besparing mogelijk van twee procent op het elektriciteits- en brandstofgebruik. Dat scheelt 496 euro per jaar op de energiefactuur.