Op de luchthaven in Zaventem werd maandag de eerste verjaardag van de heropstart van Brussels Airport na de aanslagen van 22 maart 2016 herdacht. Afgevaardigden van bedrijven op de luchthaven deden een oproep voor een duurzaam tewerkstellingsbeleid. Want het spookbeeld van de geluidsnormen daagt weer op.

Tijdens een kortstondige herdenking aan het monument langs de toegangsweg naar de luchthaven ging de aandacht uit naar de slachtoffers en hun familieleden. “De harde waarheid verplicht ons om verder te kijken nu in bepaalde kringen nogmaals onze toekomst in gevaar wordt gebracht”, stelde een tachtigtal syndicale afgevaardigden.

“Meer bepaald de onduidelijkheid rond de geluidsnormen vormt een bedreiging van onze job. Het ontbreken van een federale vliegwet en de egoïstische houding van sommige actoren rond de luchthaven maakt het niet gemakkelijk.”

Bjorn Vanden Eynde van ACV Transcom stelde dat er zeker voor de zomervakantie een oplossing uit de bus moet komen voor de Brusselse geluidsnormen. De kans dat de Brusselse regering zo lang kan en zal wachten, lijkt redelijk klein.

De afgevaardigden geloven dat er met overleg een brug gebouwd kan worden tussen economische, sociale en ecologische belangen. Ze stellen dat de geluidshinder al ingeperkt is, onder meer door het bannen van de meest lawaaierige toestellen. Het aantal vliegbewegingen in Zaventem daalde in de periode 2000-2015 van 320.000 tot 240.000. Aan luchthavenuitbater Brussels Airport Company vragen ze dat die investeert in geluidsisolatie van woningen in de omgeving, zoals dat ook op Schiphol Airport gebeurde.