Retail Estates wil sterk groeien door overname

retail-estateRetail Estates uit Ternat sloot een overnamecontract af met het oog op de verwerving van de controle over vier vastgoedvennootschappen. Deze vier vastgoedvennootschappen bezitten in totaal 81 winkelpanden binnen de niche van het perifeer winkelvastgoed in België. “De panden hebben een investeringswaarde van 129 miljoen euro en een verwacht huurincasso van 7,94 mio euro”, klinkt het bij Retail Estates. “De totale nettooppervlakte van de winkels bedraagt 75.049 vierkante meter, waarvan 4.250 vierkante meter leegstaande gebouwen zijn, bestemd voor herontwikkeling.”

Het overnamecontract bevat één belangrijke opschortende voorwaarde, waarvan de verwezenlijking afhangt van de houding van een commerciële onafhankelijke derde partij. Hierop kan niet worden vooruitgelopen. Bij niet-verwezenlijking voor 30 juni 2015 vervalt de overeenkomst. Zodra de uitkomst hiervan bekend is, zal Retail Estates opnieuw communiceren.

Retail Estates zegt over geconfirmeerde kredietlijnen te beschikken om deze transactie te financieren.

De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Retail Estates nv is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Per 31 december 2014 had Retail Estates nv 553 panden in portefeuille met een winkeloppervlakte van 606.369 vierkante meter. De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde vierkante meter bedraagt 98,61%. De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille van Retail Estates nv per 31 december 2014 wordt door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 801,06 miljoen euro.