restaurantszaventemIn Zaventem en Brussel beginnen de naweeën van de aanslagen steeds meer nefaste vormen aan te nemen voor kmo’s, zelfstandigen en de detailhandel. De Belgian Restaurants Association wil een volledige aftrekbaarheid van restaurantkosten voor professionelen.

De Belgian Restaurants Association (BRA) en IZEO, de vereniging die zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders vertegenwoordigt, hebben een relanceplan voor de economische activiteit in de Brusselse regio voorgesteld. Een van de punten is dat de restaurantkosten voor professionelen voor honderd procent aftrekbaar zijn. Bij particulieren stellen de twee verenigingen twintig procent aftrekbaarheid voor, met een plafond van 100 euro per maand.

De BRA en IZEO menen dat de huidige situatie bij zowel de detailhandel, zelfstandigen en kmo’s als bij de restaurants en kunst- en cultuurondernemers heel kritiek is op korte termijn. “Maar ook heel verontrustend op middellange termijn” stellen ze.

De verenigingen stellen verschillende relancemaatregelen en een preventieplan voor. Daarbij gaat het onder meer om een zekere vrijstelling van de RSVZ-bijdrage (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) in 2016, vrijstelling van diezelfde bijdragen voor nieuwe zelfstandigen, uitstel van de bedrijfsvoorheffing of van de btw van het eerste of tweede trimester van dit jaar.