Het gaat goed met de financiële gezondheid van onze de kleine en middelgrote ondernemingen. Dat blijkt uit het kmo-rapport van Unizo en bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Met de ruim 100.000 kmo’s in Vlaams-Brabant gaat het nog beter dan elders in Vlaanderen en België.

Het kmo-rapport bestaat sinds 2008. Het schetst een beeld van de financiële gezondheid van de Vlaamse kmo’s tot 49 werknemers, op basis van alle data die uit jaarrekeningen gehaald kunnen worden. Dit kmo-rapport bevat resultaten tot en met 2016. Nationaal bekeken bevindt momenteel slechts tien procent van de kleine en middelgrote ondernemingen zich in de financiële gevarenzone. Dat is een halvering in vergelijking met 2000.

Net als de voorbije jaren is de schuldgraad van Vlaams-Brabantse kmo’s gunstiger dan in Vlaanderen. In 2016 haalden ze een score van 58,78 procent (60,80 voor Vlaanderen). De horecasector in Vlaams-Brabant scoort het hoogst met 78 procent. De laagste schuldgraad vinden we bij de vrije beroepen (42,8%) en de it-sector (48,4%).

De rentabiliteit van Vlaams-Brabantse kmo’s is de op een na hoogste in Vlaanderen. In 2016 leverde elke 100 euro eigen vermogen 8,99 euro winst op, na aftrek van belastingen (8,47 voor Vlaanderen). In Vlaams-Brabant zijn de meest rendabele sectoren de dienstensector (10,7%) en transportsector (10,3%). Het minst rendabel zijn de industrie (6,7%) en groothandel (6,3%).

Productiviteit

De productiviteit van de Vlaams-Brabantse ondernemingen stijgt voor het derde jaar op rij, tot 172,36 procent in 2016 (175,11 voor Vlaanderen). Voor elke euro aan personeelskosten wordt met andere woorden 1,72 euro aan bruto toegevoegde waarde gecreëerd. Vlaams-Brabant vindt hiermee weer aansluiting bij de productiviteitsscore voor het jaar 2011. De hoogste productiviteit werd gemeten in de dienstensector (186%) en industrie (165%). Het minst productief zijn de sectoren maatschappelijke dienstverlening (110%) en eet- en drinkgelegenheden (144%).

Vlaams-Brabant is goed voor 102.155 kmo’s, waarvan ongeveer evenveel vennootschappen als eenmanszaken. Naar analogie met de Vlaamse cijfers is 27 procent van de Vlaams-Brabantse kmo’s jonger dan vijf jaar. Twintig procent is tussen vijf en tien jaar actief. Meer dan de helft van de kmo’s in Vlaams-Brabant is ouder dan tien jaar.