De Vlaamse regering heeft de regio Zaventem-Vilvoorde aangeduid als ontwrichte zone. Zo kunnen bedrijven die daar investeren een vrijstelling van 25 procent op de bedrijfsvoorheffing krijgen per extra arbeidsplaats die er gecreëerd wordt. Dat komt neer op een loonlastverlaging van vier tot vijf  procent.

Ontwrichte zones zijn regio’s waar Europa toelaat dat de regering extra loonlastverlagingen kan toekennen aan bedrijven die investeren. Het gaat om regio’s die de afgelopen jaren te kampen hebben gehad met zware collectieve ontslagen.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) stelde aan de regering voor de regio Zaventem-Vilvoorde aan te duiden als ontwrichte zone. “Ondanks de inspanningen van de federale regering blijft de loonkost in België nog altijd heel hoog. Die zet een rem op nieuwe investeringen, zeker in gebieden die de afgelopen jaren zwaar getroffen zijn door ontslaggolven. Door gericht de loonlast met vier tot vijf procent te verlagen kunnen we nieuwe investeringen met concrete jobcreatie aantrekken.”

“Zaventem-Vilvoorde heeft de afgelopen jaren zware tegenslagen gekend. Denk aan LSG Sky Chefs, HP Belgium, Jet Air India en Makro Machelen. We willen een nieuwe impuls geven door kortingen toe te kennen per gecreëerde arbeidsplaats voor nieuwe investeringen.”

De ondernemerswereld in Vlaams-Brabant reageert tevreden. “Een positief signaal dat een stimulans kan betekenen voor een vernieuwde en broodnodige dynamiek in dit gebied met een hoge potentie”, zegt Nancy Van Espen, directrice Unizo Vlaams-Brabant.

“Deze beslissing is een welgekomen duw in de rug voor de ondernemers in een regio die het al langer moeilijk heeft. Grote projecten geraken hier niet meer ontwikkeld, dus de kmo’s verdienen zeker extra steun om de werkgelegenheid in deze regio te verbeteren”, stelt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.