De Raad van State schorst de toelating tot uitbating van de zandgroeve in Huldenberg. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) had in mei een milieuvergunning afgeleverd voor de firma De Kock maar de Raad van State heeft bezwaren bij de impact van de exploitatie op de plaatselijke verkeerssituatie.

Het bedrijf De Kock uit Overijse kreeg in mei van dit jaar opnieuw een milieuvergunning voor de uitbating van de zandgroeve in Neerijse, deelgemeente van Huldenberg. Minister Schauvliege legde wel bijkomende voorwaarden op, zoals een beperking van het vrachtverkeer en van de afstand van de activiteiten tot de omliggende bewoning. Het was al de vierde keer dat Schauvliege een vergunning toekende, nadat de Raad van State de vorige besluiten telkens vernietigd had.

Impact

Met een arrest schorst de Raad van State nu opnieuw de milieuvergunning voor de uitbating en verandering van de zandgroeve. “Uit de motivering van de vergunning blijkt niet dat er geen negatieve impact is van de exploitatie op de plaatselijke verkeerssituatie”, stelt het arrest.

Twee plaatselijke actiegroepen voeren al jaren een juridische strijd tegen de exploitatie van de achttien hectare grote zandgroeve aan de Ganzemansstraat. Ze kanten zich tegen verkeershinder door vrachtwagens, lawaai- en stofhinder en verminking van het landschap.

De eerste vergunning dateert van 2009. Door beroepsprocedures werd de toelating tot uitbating telkens ingetrokken. Schauvliege baseerde zich voor de jongste vergunning op nieuwe tellingen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van maart 2017. Daarmee vond de minister dat tegemoetgekomen was aan de opmerkingen van de Raad van State over de verkeersproblemen.