De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) voor Uplace vernietigd. Volgens de Raad van State voorzien de nieuwe ruimtelijke plannen niet in de beloofde reductie maar in een “substantiële toename” van de toegelaten handelsopppervlakte in de zone van Uplace in Machelen. Het arrest kan de doodsteek betekenen voor het veelbesproken winkelcomplex.

De Vlaamse overheid had in haar vernieuwde plannen ook de beloofde tramverbinding moeten opnemen als “noodzakelijke voorwaarde” en had een nieuw milieueffectenrapport moeten opstellen. “Aldus blijkt er een onjuiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieueffectrapport uit 2010 te gebruiken”, staat te lezen in het arrest.

De uitspraak van de Raad van State zet de komst van het veelbesproken winkelcomplex op losse schroeven. Verschillende partijen hebben in het verleden gezegd dat een vernietiging van het grup de doodsteek van het project zou zijn.

Kroniek

Uplace zelf ging er in het verleden vanuit dat een volledig nieuw grup zeven jaar vertraging zou betekenen. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) zei eerder dat er bij vernietiging van het grup drie scenario’s mogelijk zijn. “Ofwel komt er niets, ofwel moet de regering een nieuw grup uitwerken ofwel moet de gemeente Machelen zelf een ruimtelijk uitvoeringsplan maken.”

Eigenlijk is de jongste ontwikkeling de kroniek van een aangekondigde vernietiging. In mei 2017 had de auditeur van de Raad van State de vernieting van de vernieuwde ruimtelijke plannen voor Uplace geadviseerd. De Raad van State volgt nu dat advies. In 2014 had diezelfde Raad van State al eens het oorspronkelijke grup uit 2011 vernietigd. De Vlaamse regering gaf begin 2016 groen licht voor een nieuw en bijgestuurd grip. Dat werd meteen opnieuw aangevochten bij de Raad van State.