Provincie wil geen afvalverbrandingsoven op bedrijventerrein Kampenhout-Sas

julien DekeyserNaar aanleiding van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de afvalverbrandingsoven op het bedrijventerrein van Kampenhout-Sas, herneemt de provincie Vlaams-Brabant haar standpunt: een verbrandingsoven op die plaats is strijdig met een goede ruimtelijke ordening.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen deed een uitspraak over het voornemen voor een afvalverbrandingsoven op het bedrijventerrein in Kampenhout-Sas. Volgens de Raad kon de weigering van de stedenbouwkundige vergunning niet standhouden omdat het ruimtelijk plan van de provincie Vlaams-Brabant niet langer van kracht was. De stedenbouwkundig ambtenaar van Vlaanderen moet nu een nieuwe beslissing nemen.

“We hebben in een brief aan de Vlaamse overheid nog eens gewezen op de onwenselijkheid van afvalverbranding in Kampenhout-Sas”, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. “We benadrukken hierin de strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening. dat deden we ook in het eerder ingediende bezwaarschrift tegen het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning.”

Daarnaast maakt de provincie duidelijk dat in februari van dit jaar een nieuw ruimtelijk plan voorlopig vastgesteld is. “Een voorlopig vastgesteld plan betekent dat de vergunning kan worden geweigerd”, zegt Julien Dekeyser. “Dat plan sluit afvalverbranding in Kampenhout-Sas uit.”
Volgens de gedeputeerde heeft de stedenbouwkundig ambtenaar van Vlaanderen nu een stevige juridische basis om de vergunning voor een afvalverbrandingsoven te weigeren.