Provincie pleit voor behoud RESOC’s

Marc FlorquinDe provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een motie van de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD, sp.a en Groen goed waarin ze aan de Vlaamse regering vragen om het sociaaleconomisch overleg op streekniveau, georganiseerd in RESOC’s, te behouden.

“De Vlaamse regering besliste om haar subsidies voor de RESOC-werking dit jaar drastisch te verminderen”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie. “Zo wordt het sociaaleconomisch streekoverleg volledig ontwricht en verliezen we een structureel en doeltreffend element in de economische ontwikkeling van onze regio. Bovendien zijn de Vlaamse plannen voor de toekomst zeer onduidelijk. We vrezen daarom het ergste voor de RESOC’s.”

De gedeputeerde wijst erop dat de sociaaleconomische ontwikkeling van Vlaams-Brabant een van de kernopdrachten is van de provincie. De twee Vlaams-Brabantse RESOC’s, één voor de regio Leuven en één in Halle-Vilvoorde, zorgden de voorbije jaren mee voor de formulering van strategische keuzes op sociaaleconomisch vlak, maar ook ruimer voor mobiliteit, ruimtelijke ordening en onderwijs. Ze ontwikkelden streekpacten en werkten concrete streekdossiers uit.

“Het RESOC-platform is een unieke vorm van krachtenbundeling”, zegt gedeputeerde Marc Florquin. “De provincie, gemeenten en sociale partners zoals als werknemers- en werkgeversorganisaties zaten op regelmatige basis samen aan tafel om concrete dossiers te bespreken. Daarom vragen we aan de Vlaamse regering om de meerwaarde van dit overlegmodel te erkennen en de werking verder te ondersteunen.”