Provincie maakt uitvoeringsplannen openbaar

TIE ROEFSDe provincie Vlaams-Brabant heeft de Atlas der buurtwegen, de Atlas van de onbevaarbare waterlopen en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen openbaar gemaakt. Hierdoor kunnen het grote publiek maar ook ontwikkelaars en bedrijven aan de slag met deze belangrijke ruimtelijke basisinformatie.

De Atlas der buurtwegen, de Atlas van de onbevaarbare waterlopen en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) werden toegevoegd aan de ‘Geografische data-infrastructuur’ (GDI) van Vlaanderen.

“Hierdoor zijn deze ruimtelijke documenten raadpleegbaar. Ontwikkelaars kunnen hiermee gratis aan de slag”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Informatica.”Ze kunnen de gegevens combineren met andere data en nieuwe apps bouwen. Alle gegevens staan ook open voor het grote publiek. Het zijn onze eerste open data en daarmee zetten we opnieuw een stap verder richting een maximaal digitale provincie. Het vergemakkelijkt de ontwikkeling van een doordacht beleid, een efficiëntere werking en dienstverlening.”

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/geoservices