De provincie Vlaams-Brabant start met een onderzoek naar financieringsmogelijkheden om haar gebouwen energieneutraal te maken. Ze krijgt hiervoor steun vanuit het Europese project Falco.

Falco staat voor financing ambitious local climate objectives. Dat project wordt ondersteund door het Europese subsidieprogramma Horizon 2020. Via Falco worden financieringsoplossingen gezocht om de uitvoering van klimaatacties mogelijk te maken.

Een daarvan is de renovatie van publieke gebouwen. De provincie maakt deel uit van het consortium dat dit project uitvoert. Vlaams-Brabant focust op het onderzoek naar financieringsvormen voor het energieneutraal maken van de eigen gebouwen.

“We nemen de trekkersrol op ons”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. “We hebben de ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is het energieneutraal maken van de provinciale gebouwen van groot belang. Als provinciebestuur hebben we een voorbeeldfunctie. Na afloop kunnen de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen het project overnemen.”

Uit intern onderzoek blijkt dat de huidige doelstellingen voor de vermindering van het energieverbruik in de eigen provinciale gebouwen tegen eind 2019 gehaald zullen worden. “De energieneutrale doelstelling is een veel grotere uitdaging die aanzienlijke investeringen en meer financiële middelen vereist. Om te slagen moeten we intenser inzetten op de energetische renovatie van de eigen gebouwen en dus meer investeren. We zijn blij dat we dit met Europese middelen kunnen doen.”