De provincie Vlaams-Brabant herbevestigde donderdag in een nieuwe beslissing de afschaffing van buurtweg nummer 3 ter hoogte van parking C in Grimbergen. Het oorspronkelijke besluit van 27 april werd ingetrokken. De nieuwe beslissing werd genomen op basis van een meer gefundeerde motivatie in het kader van het beroep tegen de afschaffing. De consequenties voor de bouw van het Eurostadion, het project van Ghelamco op die parking, zijn (nog) niet duidelijk.

De provincie Vlaams-Brabant ging op 27 april 2017, op vraag van de gemeente Grimbergen, akkoord met de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nummer 3, die over parking C aan de Heizel loopt. Nadien werd beroep aangetekend tegen deze beslissing bij de Vlaamse minister.

“Na lezing van de beroepsschriften was de deputatie van oordeel dat de motivatie voor onze beslissing van 27 april voor verbetering vatbaar was. Daarom trokken we deze beslissing in”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

“Vooral het feit dat er nog gemotoriseerd verkeer mogelijk is op een beperkt gedeelte van de buurtweg, dat samenvalt met de circulatieruimte op de parking, heeft ons doen inzien dat we een grondigere mobiliteitsanalyse moesten maken. Bij de eerste beslissing lag de focus te hard op de verbindende functie van de buurtweg buiten de parking. We hebben opnieuw besloten om deze buurtweg gedeeltelijk af te schaffen.”

“Het is gebruikelijk dat een bestuur een beter gemotiveerde beslissing neemt nadat het in kennis werd gesteld van een onvolmaaktheid in een eerder genomen beslissing.”

Vraag is wat de consequenties zijn voor het Eurostadion dat projectontwikkelaar Ghelamco op de parking wil realiseren. “Wie een nieuw beroep wil indienen, heeft dertig dagen tijd”, zegt Dehaene. Vlaams Minister Schauvliege heeft over de beroepen tegen de eerste beslissing overigens nog geen beslissing genomen.

Uitgerekend donderdag is in Grimbergen het openbaar onderzoek van start gegaan over de omgevingsvergunning die Ghelamco heeft aangevraagd voor het project. Zolang de buurtweg niet afgeschaft is, kan geen vergunning worden afgeleverd.