De provincieraad van Vlaams-Brabant is dinsdag in Leuven begonnen met de bespreking van het budget en de planning voor 2018, het jaar van de grote verandering. De overdracht van ongeveer tien procent van de bevoegdheden aan Vlaanderen is af te lezen uit dat budget. Maar de provincie gaat niet in een hoekje zitten treuren. De rol van streekmotor moet blijken uit forse investeringen in fietsinfrastructuur, waterbeheer, betaalbaar wonen, toerisme, ruimtelijke ordening, provinciale domeinen en onderwijs.

Vlaams-Brabant heeft een begroting in evenwicht en blijft de provincie met de laagste belastingdruk: 79 euro per inwoner. Het grootste deel van de inkomsten wordt gegenereerd uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De inkomsten uit provinciale opcentiemen voor 2018 bedragen 87 miljoen euro. Het provinciebestuur heeft bekomen dat Vlaanderen jaarlijks een dotatie van 7 miljoen euro doorstort uit de meerontvangsten die het voortaan int uit de verhoogde Vlaamse opcentiemen op onroerende voorheffing.

Speerpunten

Door het verplichte afscheid van de persoonsgebonden bevoegdheden legt de provincie vanaf 1 januari de focus op de zogenaamde grondgebonden bevoegdheden: het duurzaam behoud van de omgeving, economie, toerisme, landbouw, erfgoed, mobiliteit en ruimtelijke planning. De provincie is bezig met de vernieuwing van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabant is de duurste provincie om te wonen. Daarom investeert de provincie in betaalbare huisvesting met subsidies voor renovaties, superisolerend glas en dakisolatie. Er gaat 7.375.000 euro naar betaalbaar wonen.

In 2018 gaat de provincie meer inzetten op de versterking van de detailhandel. Voor de uitbouw en profilering van de kennisregio Vlaams-Brabant ontwikkelt de provincie in samenwerking met kennisinstellingen en de kamers van koophandel een beleid rond vijf speerpunten: health, logistics, food, creativity en clean tech. Dit gebeurt voortaan onder de noemer van Smart Hub Vlaams-Brabant met een budget van 650.000 euro.