Er is weer sociale onrust bij Vinçotte in Vilvoorde. De vakbonden protesteren woensdag tegen het plotse ontslag van de hoofdafgevaardigde van LBC. Bij het inspectiebedrijf is een herstructurering aan de gang waarbij 189 jobs geschrapt worden. Een verzoeningsvergadering bleef dinsdag zonder resultaat.

De bonden voeren woensdag actie aan de hoofdzetel van Vinçotte in Vilvoorde. Ze beschuldigen topman Marco Croon ervan dat hij de herstructurering misbruikt om de vakbondswerking in de onderneming te ondergraven. Er werden al diverse werknemersafgevaardigden ontslagen, vooral van de Landelijke Bediendencentrale LBC.

Op de lijst van namen van te ontslagen werknemersafgevaardigden, waarover het paritair comité eind december vorig jaar overeenstemming bereikte, kwam die van de hoofdafgevaardigde van het LBC niet voor. Nu wordt hij toch aan de deur gezet.

“Volgens Croon was hij te kritisch in de ondernemingsraden en wilde hij niet inbinden”, zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront. De vakbonden eisen de re-integratie van de hoofdafgevaardigde van het LBC. Ze willen bovendien een charter waarin duidelijk wordt afgesproken hoe het sociaal overleg in de toekomst correct  kan plaatsvinden.

Een verzoeningsvergadering op het paritair comité leidde dinsdag niet tot resultaat. Het verzoeningsbureau beveelt Vinçotte aan om werk te maken van een constructief sociaal overleg met wederzijds respect en de re-integratie van de hoofdafgevaardigde.