Een private beveiligingsfirma staat weldra in voor de bewaking van kazerne Cdt. de Hemptinne in Heverlee (Leuven). Dat is een beslissing van de ministerraad. De militaire wacht wordt uitbesteed via een overheidsopdracht.

De kazerne aan de Hertogstraat is de thuisbasis van special forces en jagers te paard. Een eenheid van 675 militairen levert gevechtssteun door informatie te verzamelen en door te geven aan de gevechtseenheden. Binnenkort wordt hun kazerne bewaakt door een private firma.

De ministerraad gaf minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) toestemming om een overheidsopdracht op te starten voor de uitbesteding van de wacht. Het contract heeft een looptijd van vier jaar en kan met een jaar verlengd worden.

Defensie kiest voor een kleiner en beter uitgerust leger, met soldaten die zich meer kunnen focussen op hun kerntaken. “De wacht laten doen door een privépartner betekent dat er meer militairen beschikbaar zijn voor operaties. En de kosten voor de wacht zullen dalen”, stelde het kabinet van Vandeput.

Het leger moet zich ook toespitsen op de kerntaken om het dalend aantal personeelsleden op te vangen. Voor niet-militaire ondersteunende diensten wordt daarom zoveel mogelijk een beroep gedaan op partners, bijvoorbeeld uit de privésector.

Naast de bewaking in Heverlee start later dit jaar een proefproject om de horeca-activiteiten van de Koninklijke Militaire School in Brussel te outsourcen. Het is niet de eerste keer dat Defensie een beroep doet op private partners. Het gebeurt onder meer al voor onderhoud en commercieel transport.