Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant vraagt aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om snel werk te maken van een evenwichtig akkoord tussen de betrokken overheden over de spreiding van vliegtuigen op de luchthaven van Zaventem. Het Platform groepeert burgemeesters uit Vlaams-Brabant en het provinciebestuur.

De oproep komt er naar aanleiding van een uitspraak van een Brusselse rechtbank over de spreiding van de geluidshinder rond Brussels Airport. Het vonnis ging gedeeltelijk in op de eisen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en enkele Brusselse gemeenten.

De rechter beval de stopzetting van de schendingen tussen 23 en 7 uur van de Brusselse geluidsnormen door vliegtuigen die de Kanaalroute en de route van de Brusselse Ring volgen en tijdens landingen op baan 01. De federale staat wordt op straf van een dwangsom verplicht om binnen vier maanden operationele maatregelen te nemen.

Volgens het Platform moet geen juridisch procedé maar wel een evenwichtig politiek samenwerkingsakkoord tussen de bevoegde overheden tot een gedragen oplossing leiden. Die moet resulteren in een vliegwet die een billijke spreiding van de lasten van de luchthaven bindend vastlegt.

“Het is geen optie om het vonnis zonder meer toe te passen omdat dit het al bestaande onevenwicht in de verdeling van de lasten nog zou versterken”, stelt het Platform.