De werknemers bij G4S Cash Solutions in Dilbeek hebben dinsdagmorgen spontaan het werk neergelegd. Ze deden dat uit protest tegen de stijgende werkdruk en het voornemen van de directie om zondagwerk in te voeren. Cash Solutions is de afdeling binnen de bewakingsfirma G4S die instaat voor waardetransporten. De entiteit Dilbeek bedient Vlaams-Brabant en Brussel.

Volgens ACV-vakbondsman Hervé Emeleer is de staking vooral een protest tegen de verslechterde arbeidsvoorwaarden voor de ruim tachtig transporteurs van waardetransporten bij G4S Cash Solutions. De rondes worden steeds langer en zwaarder. Het werk wordt altijd maar flexibeler.

De bonden kanten zich dan ook tegen het feit dat de directie zondagwerk wil invoeren. Dat is volgens hen strijdig met de geldende cao. “Aanslepende gesprekken met de directie leverden de voorbije maanden geen resultaat op. Het vertrouwen is weg. Bovendien dreigen de werknemers langer te moeten werken voor minder pensioen.”

Constructief

Inmiddels hebben directie en vakbonden een constructief gesprek gehad. Er werden enkele afspraken gemaakt die de volgende twee weken verder geconcretiseerd moeten worden. De directie wijt de stijgende werkdruk aan een tekort aan wagens en materiaal. “Ze beloofde oudere wagens te laten ombouwen”, zegt Emeleer.

“Voorts gaat de directie transporteurs uit andere entiteiten vragen om op vrijwillige basis in Dilbeek te komen werken. Voor het zondagwerk worden vrijwilligers gezocht.” De resultaten van de gesprekken worden donderdag aan het personeel voorgelegd. Nadien wordt beslist om al dan niet voort te staken.