Leuven telt in de binnenstad een honderdtal shop-and-goplaatsen waar je gratis kan parkeren om een snelle boodschap te doen. “Na overleg met en op voorstel van handelaarsvereniging Liefst Leuven verhogen we de maximale parkeertijd van 30 naar 45 minuten”, zeggen de schepenen Erik Vanderheiden, Dirk Robbeets en Carl Devlies.

Eind december ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met de verlenging van de parkeertijd voor de shop-and-goplaatsen. De gemeenteraad beslist op de gemeenteraad van januari over de aanpassing in het reglement.

“Na de goedkeuring worden de verkeersborden en de parkeersensoren aangepast. Dan kan iedereen er 45 minuten gratis parkeren”, stellen de schepenen.

Het college besliste ook om drie extra shop-and-goplaatsen aan te leggen in de Tiensestraat, net voor de Tiensepoort.