Overijse verzet zich tegen de aanleg van een gasleiding door Fluxys op zijn grondgebied. Het spant een kort geding aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De gemeente uit de Druivenstreek diende een verzoekschrift in tot schorsing van de stedenbouwkundige vergunningen die Fluxys heeft bekomen om op haar grondgebied een aardgasleiding aan te leggen. De leiding tussen de Welriekendedreef en de Rameistraat moet het distributienetwerk van Sibelgas in het Brusselse Gewest versterken.

Het schepencollege van Overijse gaf eerder al ongunstige adviezen bij de aanvragen voor de vervoersvergunning, de verklaring van openbaar nut, de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en de milieuvergunning. Tegen al die vergunningen werd een verzoek tot schorsing en vernietiging gevorderd.

Ondanks die vorderingen liet Fluxys met een aangetekend schrijven weten dat het op 15 mei wilde starten met de werken. Daarom grijpt Overijse naar de procedure in kort geding, bij dringende noodzaak dus. Het verzet is ingegeven door veiligheidsrisico’s.

“We zijn niet honderd procent gerust, onder meer omdat Fluxys ons onvoldoende en soms tegenstrijdige informatie gaf sinds het vorig jaar de procedures voor de nodige vergunningen opstartte”, zegt burgemeester Dirk Brankaer.