Ophaalbrug moet bedrijvenzone Hambos ontsluiten

De Vlaamse Waterweg mag de werken hervatten voor de bouw van een tweede brug over het kanaal Leuven-Dijle in Tildonk, deelgemeente van Haacht. Die lagen stil door een betwisting over de bouwvergunning. De brug moet de verdere ontwikkeling van de bedrijvenzone Hambos mogelijk maken.

De werken werden in april vorig jaar stilgelegd na een schorsing door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die volgde op een klacht van omwonenden over de overlast die het project zou meebrengen.

Nu werd een nieuwe stedenbouwkundige vergunning verleend. Zo kunnen de werken vanaf 5 maart voortgezet worden. De kosten voor de nieuwe brug worden geraamd op 2 miljoen euro.

De nieuw te bouwen ophaalbrug moet de bedrijvenzone Hambos ontsluiten. Zo blijven de dorpskernen van Haacht en Tildonk gevrijwaard van zwaar doorgaand verkeer.

Aan het gemeentebestuur van Haacht en de provincie Vlaams-Brabant werden verschillende scenario’s voorgelegd. De keuze viel op het scenario voor vrachtverkeer via een nieuwe brug en een ontsluitingsweg richting Mechelsesteenweg. De eerste twee fasen van het in 2011 gestarte project werden eerder al uitgevoerd.

De werken zullen nog tot eind 2018 duren. In 2019 zal het aansluitende wegennet worden gerealiseerd. De bestaande brug wordt heringericht en zal nog uitsluitend door fietsers en voetgangers mogen worden gebruikt.