Het gemeentebestuur van Grimbergen organiseert van 12 oktober tot 10 november 2017 een openbaar onderzoek over de aanvraag van Ghelamco voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw van het Eurostadion en randinfrastructuur op parking C.

Ghelamco Invest besloot onlangs om de procedures voor de aanvraag van een milieu- en bouwvergunning voor het project stop te zetten. In plaats daarvan stapte de projectontwikkelaar in het nieuwe systeem van de omgevingsvergunning te stappen.

De Vlaamse overheid verklaarde vorige week de aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvankelijk en volledig. Maar voor er sprake kan zijn van het toekennen van een vergunning voor het Eurostadion moet eerst de buurtweg die door parking C loopt nog afgeschaft worden.

De Vlaams-Brabantse deputatie besliste dit voorjaar op voorstel van de gemeenteraad van Grimbergen de buurtweg af te schaffen. Maar vanuit de oppositie werd daar beroep tegen aangetekend. Vlaams milieuminister Joke Schauvliege heeft nog steeds geen beslissing genomen over dat beroep.

In het Fenikshof in Grimbergen wordt op 16 oktober een informatievergadering georganiseerd. Ghelamco zal daar het project toelichten.