In Kunstencentrum STUK in Leuven werd donderdag het project Gezocht: voedsel voor de toekomst voorgesteld. De provincie Vlaams-Brabant, Vredeseilanden, Colruyt Group en de KU Leuven daagden tijdens een workshop zeventig leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit om na te denken over wat ze zullen eten in 2050.

Een onuitgegeven coalitie gaat samen met jongeren, experten en boeren op zoek naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Het project wil het debat aanvuren door wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, overheden, burgerconsumenten en maatschappelijke organisaties samen aan tafel te zetten.
De partners gaan het debat letterlijk voeden vanuit de praktijk door zelf duurzame voedselketens op te zetten. Ze gaan op zoek naar lekkere en voedzame producten met een kleine milieu-impact uit het zuiden die tegelijk nieuwe kansen bieden aan de boeren die ze produceren.

In het project is de actieve betrokkenheid van burgers en consumenten cruciaal. “De consumenten van de toekomst zijn de jongeren van vandaag”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid. “Ze gaan de uitdaging in beeld brengen, deel uitmaken van smaakpanels en input geven voor het wetenschappelijk onderzoek en de productontwikkeling.” Door samenwerking met cateraars in schoolkantines moeten meer producten voor de toekomst op het bord van jongeren gebracht worden.

De vier partners bundelen hun kennis in het project. Colruyt Group en Vredeseilanden gooien hun expertise in de strijd op het vlak van ketenontwikkeling, verduurzamen van productketens en vermarkting van de eindproducten. KU Leuven zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing. De provincie Vlaams-Brabant betrekt via haar uitgebreid netwerk jongeren, organisaties en onderwijsinstellingen.

De deelnemende leerlingen kwamen van de basisscholen De Bolster uit Neerijse (Huldenberg) en De Regenboog uit Kessel-Lo (Leuven).