Na AB Inbev stellen ook andere bedrijven overtollig water te beschikking van landbouwers en gemeentediensten. 

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat, na AB InBev afgelopen week, ook nog andere bedrijven hun water ter beschikking stellen aan derden. Ook zuivelbedrijf Olympia en de Tiense Suikerraffinaderij springen nu in de bres.

Gezuiverd restwater

De Tiense Suikerraffinaderij stelt gezuiverd restwater ter beschikking dat gerecupereerd werd tijdens de voorbije bietencampagne. De suikerraffinaderij gebruikt het water zelf als was- en proceswater maar stelt het nu ook ter beschikking voor de groendienst van de stad Tienen en landbouwers uit de regio.

1.000 bomen

In Herne stelt zuivelbedrijf Olympia haar spoelwater ter beschikking aan de gemeente. Het water dient om pas aangeplante bomen te begieten. In de gemeente werden de voorbije maanden, lang voor de droogte toesloeg, heel wat nieuwe bomen en struiken aangeplant in het kader van de actie ‘1.000 bomen planten’. Helaas kan het zuivelbedrijf omwille van veiligheidsredenen momenteel geen andere partijen behelpen omdat er voortdurend vrachtwagens op en af rijden op de bedrijfssite. Olympia haalt het grootse deel van zijn water uit eigen boorputten,  normaal wordt het spoelwater gezuiverd en via de riolering afgevoerd.